Vi søker dyktige, lidenskapelige veiledere
innenfor programmering, teknologi, design og IT.

Alder spiller ingen rolle, men det er en fordel at du er kvinne.

Se informasjon om dato under siden for din by. Nye byer legges til forløpende etterhvert som de melder seg. 

Du må holde av hele dagen 24 september 2019.
Oppdraget er frivillig.