Det er dessverre altfor få jenter som interesserer seg for teknologi. Vi vet at interessen for teknologi normalt utvikles i ung alder, og at den er vanskelig å bringe frem hos jenter etter fylte ti år.

Teknologi vil utvilsomt være den viktigste og mest spennende industrien å jobbe i fremtiden. Teknologi er overalt og er en del av alles hverdag. Vi tror på viktigheten av å ikke bare være konsumenter, men også skapere av teknologiene som skal definere fremtiden vår.

Vi vil at også jenter skal la seg inspirere av alle fremtidsmulighetene man får ved å kunne programmering og IT. 

Jenter Koder er et frivillig initiativ med et mål om å øke andelen jenter som tar datateknologi og realfag etter fullført videregående. Jente-Tech Festen under Oslo Innovation Week er den første av mange iniativer vi skal iverksette i løpet av de neste ti årene. Om du har forslag, ideer eller ønsker å bli involvert håper vi at du tar kontakt med oss. 

 

vår misjon

Øke kvinneandelen på IT og teknologi studier og arbeidsplasser i Norge. Tallene er foreløpig rundt 15-20% og vi håper at ved å fange oppmerksomheten til jenter i en ung alder, vil vil klare å skape positive endringer oppover i systemet på lang sikt. 


You can be good at technology and like fashion and art. You can be good at technology and be a jock. You can be good at technology and be a mom. You can do it your way, on your terms.
— Marissa Mayer, CEO Yahoo!