giRL TECH FEST I stord

Dato: 25.september
Sted: Stord  folkebibliotek, hovudbiblioteket
Klassetrinn: 5.klasse, Hystad og Rommetveit skule
Kontakt og påmelding: kristine.thorkildsen@stord.kommune.no 

NB! FULLT!

Girl Tech Fest er ein heil dag med koding og verkstad for jenter 5. klasse!Framtida treng fleire kvinnelege teknologar. NITO, og Stord folkebibliotek gått saman om å lage ein dag der jenter kan leika med teknologi på eigne premissar. Me vil ha kvinnelege rettleiarar frå ingeniørstudiet i Haugesund (HVL). Det blir pizza og frukt/grønt til lunsj. Me arrangerer Girl Tech Fest (#girltechfest) på hovudbiblioteket for 2 år på rad, der me skal inspirera jenter til å velje tekniske yrker. Me inviterer jentene på 5. trinn på Hystad og Rommetveit skule.

Det heile skjer på Hovudbiblioteket på Stord folkebibliotek, tysdag 25. september 2018, kl. 10-14. Det er gratis å delta. 

Helsing Stord folkebibliotek i samarbeid med NITO

NB! ta med eiga nettbrett/laptop